Často kladené otázky Vazovova

Vazovova ulica – zmeny v križovatke

Prečo sa projekt Mesto pre deti venuje okoliu ZŠ Vazovova? 

Základná škola Vazovova je jednou z desiatich škôl, ktoré sú tento rok zapojené do projektu Mesto pre deti. Školy sme vyberali na základe rôznych kritérií ako napr. dáta o dopravnej situácii v okolí, hustote susedstva a na základe hodnôt parametrov poukazujúcich na sociálnu diverzitu v prostredí školy. Viac tu.

Čo je cieľom opatrení na Vazovovej? 

Cieľom projektu a aj všetkých opatrení je zvýšiť bezpečnosť verejných priestorov v okolí školy, a tým podporiť aktívnu mobilitu detí, ktoré navštevujú ZŠ Vazovova. Na základe dát z dopravného mapovania, informácií od rodičov, žiakov a žiačiek, ako aj zamestnancov a zamestnankýň školy sme identifikovali zdroje nebezpečia. Je to napríklad hustota premávky priamo pred školou, rýchlosť vozidiel, chýbajúci priechod pre chodcov, vystupovanie detí počas rannej špičky do cesty, nebezpečný priechod pre chodcov cez Radlinského ulicu pred budovou daňového úradu. Navrhované zmeny majú zmierniť dopravné riziká.  

Prečo došlo k úprave križovatky Mýtna-Vazovova?  

Križovatka Mýtna-Vazovova v pôvodnom stave bola veľmi široká, čo umožňovalo autám prechádzať ňou vo vysokej rýchlosti. Preto hlavným cieľom úpravy križovatky bolo zmenšiť jej rádius a zúžiť dopravný priestor pre autá. To núti vodičov dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod.

Cez Mýtnu ulicu prechádza mnoho peších mimo priechody pre chodcov, čo spolu s vysokou rýchlosťou vozidiel vytvára riziko nebezpečných situácií. Pridaním nového priechodu na Mýtnej a zmenou geometrie križovatky sa tento priestor sprehľadnil a zvýšila sa bezpečnosť peších.

Na základe čoho vznikol návrh nového pešieho priestoru? 

Zmena geometrie križovatky viedla k vytvoreniu nového pešieho priestoru. Jeho súčasná podoba nie je trvalá. Svojou rozlohou a polohou v centre mesta si táto plocha vyžaduje kvalitnú dlhodobú úpravu v podobe doplnenia stromov či inej zelene, prípadne mestského mobiliáru. K takejto úprave však dôjde až potom, čo súčasné dopravné riešenie s dočasnými prvkami prinesie požadovaný výsledok – teda bezpečnejšiu križovatku. 

Následne na základe dát pripravíme zadanie pre stavebné riešenie – návrh optimálneho usporiadania priestoru, a investujeme do rekonštrukcie. Tá vytvorí z tejto hlučnej a nebezpečnej križovatky príjemný mestský priestor bezpečný pre všetkých – peších, cyklistov ako aj vodičov áut. 

Takto to bude už navždy?

Súčasná podoba priestoru je len testovacím režimom pred stavebnou rekonštrukciou. Testujeme dopravný režim jednoduchými a ľahko odstrániteľnými prvkami, ktoré dokážeme jednoducho meniť. Na základe zozbieraných dát priestor upravíme stavebne. Zelené plastové stĺpiky a dočasné riešenia teda nahradí kvalitný verejný priestor.

Kedy začne platiť zákaz pravého odbočenia na Radlinského? 

Zákaz pravého odbočenia z Vazovovej na Radlinského ulicu má za cieľ znížiť počet áut prechádzajúcich zastávkou Blumentál a zvýšiť tak bezpečnosť ľudí, ktorí tento dopravný uzol využívajú. Autá odbáčajúce z Vazovovej ulice vpravo na Radlinského ulicu majú v rannej špičke problém prejsť cez zastávku Blumentál, čím vytvárajú zápchu pred školou. Bránia tak v plynulej premávke autobusov. 

V súčasnosti zbierame dáta a vyhodnocujeme dopravnú únosnosť tejto zmeny. Sčítavame peších, autá, čas vodičov strávený v dopravnej zápche, čas peších strávený čakaním na možnosť prechodu, počet áut, ktoré vchádzajú do priestoru na vystúpenie cestujúcich MHD v čase, kedy to nie je bezpečné a iné dáta, ktoré nám pomôžu situáciu čo najlepšie pochopiť.  

Dáta z troch mapovacích dní nám zatiaľ ukazujú, že počet áut, ktoré odbáčajú počas rannej špičkovej hodiny od 7:15 do 8:15 je relatívne nízky.  

dátum  počet ľudí prechádzajúcich cez priechod  autá odbočujúce doprava  autá odbočujúce doľava  autobusy 
27.9.2023  880  105  396  31 
28.9.2023  853  100  473  33 
2.10.2023  981  120  499  33 
Dopravná situácia na križovatke Vazovova/Radlinského. 
Priechod na zastávke Blumentál využíva veľké množstvo ľudí.

Vozím deti do školy autom a zvyknem ich vykladať priamo pred školou. Čo mám robiť teraz, keď nebudem môcť odbočiť do centra, kam mierim? 

Pre rodičov, ktorí privážajú deti autom, sme vytvorili tri alternatívy ku vysádzaniu dieťaťa priamo pred školou. Ide o päť parkovacích miest na Mýtnej ulici, parkovací priestor na Slovanskej ulici a dve miesta na krátke zastavenie na cikcaku v križovatke Mýtna-Vazovova.  

Rodič teda môže dieťa vysadiť na Mýtnej či cikcaku a pokračovať, buď na Slovanskú ulicu smerom do centra, alebo pokračovať cez Vazovovu a odbočiť doľava smerom na Račianske mýto. 

Takto vodiči nemusia vchádzať do Vazovovej ulice, čím zlepšia kvalitu ovzdušia, ktoré dýchajú stovky detí cestou do školy. Zároveň si takto môžu skrátiť čas strávený v dopravnej zápche.  

Ak z akéhokoľvek dôvodu potrebujete dieťa vyložiť priamo pred školou, môžete pokračovať doľava cez Radlinského ulicu a následne prejsť Wilsonovou alebo sa otočiť na Račianskom mýte. 

Ako fungujú miesta na krátke zastavenie a kde ich nájdem? 

Miesta na krátke zastavenie sú označené cikcak čiarou alebo značkou zákaz státia s doplnkovou tabuľou “dni školského vyučovania 7:30-8:00. Tieto miesta sú určené pre krátke zastavenie auta, počas ktorého dieťa vystupuje a pokračuje do školy bez rodiča. Vodič by z auta nemal vystupovať, ale mal by pokračovať v jazde ďalej. Tieto miesta nájdete na Mýtnej ulici (5 parkovacích boxov) a ako cikcak zónu v novej vymedzenej ploche v križovatke Mýtna-Vazovova.

Mýtna ulica

Ako fungujú miesta na 10-minútové zastavenie, a kde ich nájdem? 

Miesta na 10-minútové státie slúžia na krátkodobé zaparkovanie za účelom odprevadenia dieťaťa ku vchodu ZŠ Vazovova. Tieto miesta sú vyznačené na Slovanskej ulici.

Naše mapovania v teréne ukázali, že vo všeobecnosti deti potrebujú iba krátky čas na vystúpenie z auta, pokiaľ ich rodič do triedy neodprevádza. Mapovania však budú naďalej pokračovať a vieme si tento časový limit overiť pri ranných vysádzaniach.

Slovanská ulica

Miesta pre krátkodobé státie majú mimo 7:30-8:00 slúžiť rezidentom. Kto zaručí, že v danom čase budú uvoľnené, aby ich mohli využívať rodičia privádzajúci deti do školy? 

V spolupráci s mestskou políciou budeme vodičov parkujúcich v časoch 07:30-08:00 na miestach určených na krátkodobé zastavenie upozorňovať na porušovanie predpisov. Pri opakovanom nesprávnom parkovaní bude mestská polícia vodičov pokutovať. 

Ako je riešené vyzdvihovanie detí z ŠKD od 14:00 do 17,30. Je možné nové vyhradené miesta použiť aj pre tieto účely? 

V tomto testovacom režime nevytvárame poobedné drop off zóny, keďže na základe dát nie je v poobedných hodinách problém zaparkovať na miestach priamo na Vazovovej a v poobednom čase znemožnenie pravého odbočenia na Radlinského obmedzí len minimum vodičov, keďže väčšina áut odbáča vľavo. Preto vjazd do ulice Vazovova nie je z hľadiska cirkulácie dopravy v poobednom čase problematický. 

Ak niekto zaparkuje na parkovacích miestach hneď pred školou (celkom vpravo), aby vyzdvihol dieťa, má potom veľký problém zaradiť sa do ľavej kolóny, ktorá pokračuje doľava na Radlinského smerom na Račianske mýto. Veľmi často ho nikto nepustí, a keď čaká v pravom jazdnom pruhu, aby sa zaradil do ľavého, zavadzia autobusom (a príp. iným vozidlám). Plánujete to nejako riešiť?  

Po spustení opatrenia znemožňujúceho pravú odbočku pre osobné vozidlá budeme toto dôsledne pozorovať a vyhodnocovať. Priechodnosť križovatky Račianske mýto-Šancová je v tomto prípade limitom, ktorý spôsobuje kolóny na Vazovovej ulici. Naším cieľom je zvýšiť bezpečnosť zastávky MHD a nezhoršiť priepustnosť pre osobné vozidlá. Preto budeme dopady tejto zmeny vyhodnocovať aj z tohto hľadiska. 

Prihlás sa na odber noviniek

    This site is registered on wpml.org as a development site.