Často kladené otázky

Mudroňova ulica – zmeny v križovatke

Prečo došlo k úprave križovatky Mudroňova-Slávičie údolie-Myjavská?

Základná škola Mudroňova bola zahrnutá do projektu Mesto pre deti pre komplikovanú dopravnú situáciu v jej okolí. Na samotnej križovatke ulíc Mudroňova-Slávičie údolie-Myjavská každé ráno dochádzalo k dopravnému chaosu, ktorý ohrozoval deti idúce do školy. Problémy spočívali najmä v tom, že autá pri rannom zvoze detí do školy vchádzali do ulice Slávičie údolie, kde sa otáčali. Táto ulica nie je na taký nápor dopravy dimenzovaná, a preto tu vznikali zápchy ovplyvňujúce aj dopravu na hlavnej ceste. Ďalšími problémami boli zastavovanie na chodníku popred základnú školu, kde autá ohrozovali chodcov, či zastavovanie v križovatke. Pre tieto dôvody sa Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s MČ Bratislava-Staré mesto a ZŠ Mudroňova rozhodol realizovať zmeny dopravy v okolí školy. 

Dopravná situácia na Mudroňovej pred zmenou – autá zastavujú v križovatke, na chodníku popred školu vychádzajú autá a ohrozujú chodcov, vznikajú kolóny

Zastavovanie na chodníku pred školou spôsobovalo nebezpečné kolízie s chodcami

Schéma zmien v križovatke Mudroňova-Slávičie údolie-Myjavská

Čo predchádzalo realizácii zmien? Ako boli konzultované s rodičmi a obyvateľmi z okolia?

Zmenám predchádzal komplexný participatívny proces a socio-priestorová analýza, na ktorých Metropolitný inštitút Bratislavy pracoval od začiatku roka 2023. V rámci socio-priestorovej analýzy sme uskutočnili monitoring, ktorého cieľom bolo zmapovanie dopravnej situácie, identifikovanie kritických miest v rannej špičke a získanie ucelených informácií o celkovom pohybe okolo školy. Na základe týchto mapovaní sme získali súbor dát, ktorý bol jedným z podkladov pre vytvorenie projektovej dokumentácie POD (projektu organizácie dopravy).  

Ďalej sme v rámci participatívneho procesu získali dáta z dotazníka pre rodičov a zamestnancov a zamestnankýň ZŠ Mudroňova. Viedli sme rozhovory s vedením ZŠ Mudroňova a MČ Bratislava-Staré Mesto, zbierali sme podnety od rezidentov a rezidentiek na susedskom stretnutí a taktiež na susedskom jednodňovom festivale Ulica na hranie 

Na základe všetkých vyššie spomínaných dát a podkladov dopravní inžinieri navrhli riešenie zmeny dopravného režimu do podoby aktuálne testovaných zrealizovaných zmien. O pripravovaných zmenách dopravného režimu sme diskutovali na online stretnutí, ktoré bolo avizované všetkým rodičom cez Edupage v júni 2023. 

Ide o trvalé zmeny v križovatke?

Súčasná nová podoba priestoru je len testovacím režimom pred stavebnou rekonštrukciou. Testujeme dopravný režim jednoduchými a ľahko odstrániteľnými prvkami, ktoré dokážeme jednoducho meniť. Na základe ďalšieho pozorovania a zozbieraných dát priestor upravíme stavebne. Zelené plastové stĺpiky a dočasné riešenia teda nahradí kvalitnejší peší priestor, nová zeleň a kvalitný mobiliár.

Prečo boli spomaľovacie vankúše na Mudroňovej ulici pred školou umiestnené až za priechod pre chodcov v jednom smere?

Spomaľovacie vankúše sa štandardne inštalujú dva vedľa seba. Ak by v každom smere bol pred priechodom iba jeden vankúš, mnohí vodiči by sa im vyhýbali “slalomom”, čím by vytvárali nebezpečné situácie pre peších aj iných vodičov. Riešením by bolo umiestniť spomaľovacie vankúše aj na druhú stranu priechodu. Túto možnosť preverujeme s Dopravným podnikom Bratislava, keďže je problematickou pre prechádzajúce trolejbusy – zvyšuje sa riziko spadnutia trolejbusových zberačov na trolejový vodič. Hľadáme možnosti, ako včas spomaliť aj autá prichádzajúce zo smeru od Hradu. 

Dopravný vankúš je úzky vyvýšený prvok uprostred jazdného pruhu. Spomaľuje osobné automobily, zatiaľ čo väčšie vozidlá (napr. trolejbusy) neovplyvňuje, nakoľko majú širšiu nápravu . Keď ide auto povolenou rýchlosťou, tak by na ňom nemalo pribrzdiť, ale plynulo by ho malo vedieť prejsť. 

Je v pláne doplniť spomaľovač pred priechod pre chodcov na Myjavskej?

Podľa našich pozorovaní v tomto mieste nie je problém s rýchlou jazdou vodičov. Preto tu zatiaľ neplánujeme umiestňovať spomaľovacie vankúše.  

Na čo slúžia cikcak miesta na zastavenie a miesta na státie 10 minút?

Cikcak alebo miesta na zastavenie sú určené pre odprevádzanie detí, ktoré samy vystupujú z auta a pokračujú do školy bez rodiča. Vodič by z auta nemal vystupovať, ale by mal pokračovať v jazde ďalej. Tieto miesta nájdete vyznačené v novej vymedzenej ploche v križovatke Mudroňovej s Myjavskou ulicou. Taktiež ich nájdete na Myjavskej ulici, kde dieťa vystúpi z auta na chodník a prejde cez priechod pre chodcov do školy. 

Miesta na 10-minútové státie slúžia na krátkodobé zaparkovanie za účelom odprevadenia dieťaťa, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nevie pokračovať samo do školy, ku vchodu ZŠ Mudroňova. Tieto miesta sú vyznačené na Myjavskej ulici. 

Naše mapovania v teréne ukázali, že vo všeobecnosti deti potrebujú iba krátky čas na vystúpenie z auta, pokiaľ ich rodič do triedy neodprevádza. Mapovania však budú naďalej pokračovať a vieme si tento časový limit overiť pri ranných vysádzaniach a tiež pri poobedných vyzdvihnutiach detí.  

Prečo presúvame dopravu do pokojnej Myjavskej ulice a nesnažíme sa, aby autá zostali na hlavnej Mudroňovej ulici?

Veľký počet áut na Mudroňovej ulici nedovoľoval plynulé vysádzanie detí. Rodičia deti vysádzali na križovatkách, do cesty, prípadne zastavením auta priamo na chodníku, čo vytváralo neprehľadné kolízne situácie a ohrozovalo všetky deti dochádzajúce do školy. Odklonením áut na určené miesta na 10-minútové zastavenie sa snažíme dosiahnuť pokojnejší a prehľadnejší dopravný režim, kedy deti môžu vystúpiť bezpečne na chodník a pokračovať pešo do školy.  

Miesta pre krátkodobé státie majú mimo 7:00-8:00 slúžiť rezidentom. Kto zaručí, že v danom čase budú uvoľnené, aby ich mohli využívať rodičia privádzajúci deti do školy? 

V spolupráci s mestskou políciou budeme vodičov stojacich na miestach v časoch 7:00-8:00 a 14:00-17:00 upozorňovať na nesprávne parkovanie. Pri opakovanom nesprávnom parkovaní bude mestská polícia vodičov pokutovať.  

Kedy vstúpi do platnosti zákaz odbočenia do ulice Slávičie údolie v čase od 7:30 do 8:00?

Vjazd do ulice Slávičie údolie plánujeme v čase 7:30-8:00 uzatvoriť pre automobilovú dopravu, aby sme eliminovali dopravný chaos, ktorý tú predtým vznikal. Výjazd z ulice bude v uvedený čas naďalej možný.  

Zákaz odbočenia z Mudroňovej ulice do ulice Slávičie údolie začne platiť v priebehu októbra 2023.

Po uzavretí ulice Slávičie údolie, ako bude fungovať premávka na ulici Na Hrebienku?  

Dopravný režim na ulici Na Hrebienku sa nemení. Ulica ostáva jednosmernou. Po vylúčení dopravy z Mudroňovej ulice do Slávičieho údolia v čase 7:30-8:00 bude naďalej možné do ulice Na Hrebienku odbočiť z ul. Slávičie údolie. 

Kedy bude doplnený chodník na ulici Na Hrebienku?

Ulica Na Hrebienku je v správe mestskej časti. Mesto na tejto ulici teda nevie vytvoriť chodník. Problém chýbajúceho chodníka však neignorujeme. Súčasťou projektu Mesto pre deti je vytvorenie plánu mobility pre zónu Mudroňova, kde v rámci odporúčaní pre iných aktérov v meste (škola, mestská časť a iné) zahrnieme aj vytvorenie chýbajúceho chodníka.  

Prečo v križovatke pribudli zelené stĺpiky? Aký je ich účel?

Zelené stĺpiky, tzv. balisety, sú reflexné zahradzovacie prvky často používané v projektoch taktického urbanizmu po celom svete. Balisety svojim vzhľadom upozorňujú okoloidúcich vodičov na zmenu dopravného režimu. V prípade križovatky Mudroňova-Slávičie údolie-Myjavská balisety zmenšujú rádiusy križovatky, čo prispieva k spomaleniu jazdy, a teda k bezpečnejšej a prehľadnejšej dopravnej situácii. 

Aj keď ide o priestorovo a esteticky výrazné riešenie, balisety sú dočasným prvkom. Pokiaľ sa nový dopravný režim overí ako dobré a bezpečné riešenie, balisety v stavebných projektoch nahrádzajú zahradzovacie stĺpiky vyberané podľa zonácie mesta, tak ako je odporúčané v dokumente Princípy a štandardy stĺpikov.

Príklad využitia balisetov v rámci taktického urbanizmu v New Yorku. Zdroj: https://www.fiafoundation.org

Aký zmysel má umiestnenie sedenia a zelene v križovatke?

Zámerom vyznačenia nového priestoru s pomocou zelených stĺpikov bolo predovšetkým vytvorenie bezpečnejšej križovatky. Nové usporiadanie jazdných pruhov pomáha upokojiť a sprehľadniť dopravu. Doplnením sedenia a mobilnej zelene na novej vymedzenej ploche sa snažíme tieto miesta skultivovať a ponúknuť im novú funkciu.

Prihlás sa na odber noviniek

    This site is registered on wpml.org as a development site.