Vnímavé vychádzky

 

Počas vnímavých vychádzok realizovaných na školách sa deti snažíme povzbudiť v tom, aby vystúpili zo svojej komfortnej zóny a vyskúšali si pohyb na invalidnom vozíku, s barlami, s nákupným vozíkom, kočíkom alebo so škraboškou na paličke, ktorá simuluje zorný uhol priemerného 3-ročného dieťaťa.

Takýmto spôsobom deti spoznávajú, ako sa líšia potreby rôznych ľudí vo verejnom priestore. Zisťujú, že aj dva schody môžu byť problém pre spolužiaka, ktorý je zdravotne znevýhodnený a pohybuje sa na invalidnom vozíku, alebo že priestor na chodníku, kde parkujú autá, je pre rodičov s kočíkom nedostatočný. Scitlivovaním voči potrebám iných sa snažíme v deťoch vzbudiť porozumenie voči inakosti.

Trasy vnímavých vychádzok navrhujeme v blízkosti škôl, aby deti dokázali navnímať a reflektovať rôzne potreby ľudí v prostredí, kde sa denne pohybujú a ktoré poznajú. Spoločným pozorovaním na trase sa deti zoznamujú s témami ako napríklad bariéry vo verejnom priestore, vodiace pásy pomáhajúce nevidiacim alebo slabozrakým pri orientácii v priestore, inkluzívnosť povrchov na detskom ihrisku alebo cvičisku, dopravná bezpečnosť a utlmovanie dopravy.

Súčasťou aktivity je tiež zber podnetov, ktorý nasleduje po vychádzke. Deti do mapy zakresľujú miesta, na akých sa cítia bezpečne, a na akých nie, a tiež, kde radi trávia čas vonku, a akým miestam sa radšej vyhýbajú. Na základe získaných dát navrhujeme v uliciach adresné riešenia.

Aktívnym zapájaním detí do navrhovania zmien v ich okolí, dokážeme navrhnúť riešenia, ktoré majú skutočný prínos.

Vnímavé vychádzky na bratislavských školách

Vnímavé vychádzky sme realizovali v rámci participatívneho procesu na školách, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť projektu Mesto pre deti. Podnety získané počas aktivity slúžia ako jeden z  podkladov pre návrh zmien v okolí škôl a budú tiež súčasťou záverečných správ z participatívneho procesu pre dané školy.

Tiež vás môže zaujímať

Všetky aktivity Všetky aktivity
Bezpečné mesto, bezpečné detstvo

Bezpečné mesto, bezpečné detstvo

Aby mohli byť deti aktívne, potrebujú bezpečný priestor pre slobodný pohyb. Spoznaj aktivity, ktoré robíme pre bezpečnejšie ulice.

Aktívne mesto, aktívne detstvo

Aktívne mesto, aktívne detstvo

Zlepšujeme možnosti aktívneho dochádzania detí do školy a trávenia času v meste.

Príjemné mesto, príjemné detstvo

Príjemné mesto, príjemné detstvo

Hlas detí je dôležitý. Chceme im načúvať, aby mohli prispievať k zlepšovaniu svojho mesta a svojho susedstva, v ktorom sa im bude žiť príjemnejšie.

Bezpečné mesto, bezpečné detstvo

Bezpečné mesto, bezpečné detstvo

Aby mohli byť deti aktívne, potrebujú bezpečný priestor pre slobodný pohyb. Spoznaj aktivity, ktoré robíme pre bezpečnejšie ulice.

Aktívne mesto, aktívne detstvo

Aktívne mesto, aktívne detstvo

Zlepšujeme možnosti aktívneho dochádzania detí do školy a trávenia času v meste.

Príjemné mesto, príjemné detstvo

Príjemné mesto, príjemné detstvo

Hlas detí je dôležitý. Chceme im načúvať, aby mohli prispievať k zlepšovaniu svojho mesta a svojho susedstva, v ktorom sa im bude žiť príjemnejšie.

Prihlás sa na odber noviniek

    This site is registered on wpml.org as a development site.