Budovanie infraštruktúry

Neprehľadné križovatky či nedostatok bezpečných priechodov pre chodcov v okolí škôl predstavujú pre deti idúce na vyučovanie množstvo rizík. Z tohto dôvodu mnoho rodičov vozí svoje deti do školy autom, čím prispievajú k prehlbovaniu problému – priestoru pred školou dominujú každé ráno autá a vzduch je plný výfukových plynov.

Podporiť slobodu pohybu dokážeme zmenou dizajnu ulíc tak, aby boli bezpečné a prívetivé pre najmenších obyvateľov mesta. Nová infraštruktúra pomôže upokojiť a sprehľadniť dopravu v okolí škôl.

Ide najmä o tieto prvky:

  • osadenie upokojovacích prvkov dopravy (priebežný chodník, spomaľovače, šikany, zmenšenie polomeru zatáčania v zákrute),
  • zásahy s cieľom zlepšiť viditeľnosť detí na priechodoch pre chodcov (osvetlenie, priebežný chodník, obmedzenie parkovania pred priechodmi),
  • debarierizácia chodníkov.

Zlepšenie vieme dosiahnuť napríklad aj znížením maximálnej povolenej rýchlosti v úseku pred vstupom do školy či budovaním kiss’n’ride miest na rýchle a bezpečné vyloženie detí, ktoré nemôžu ísť do školy pešo.

Zmeny, ktoré navrhujeme, vychádzajú z dôkladnej analýzy celého prostredia v okolí škôl. Dáta získavame z dopravného mapovania rannej špičky, pozorovaní v teréne aj zo samotného participatívneho procesu, kedy do rozhodovania zapájame deti, rodičov, zamestnankyne a zamestnancov škôl.

Prehľad doposiaľ realizovaných úprav

ZŠ Tbiliská, Tbiliská ulica

  • vybudovanie priebežného chodníka na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho prispelo k lepšej prehľadnosti v križovatke a chodcom poskytlo viac komfortu v pohybe.
foto: Martin Grajcar/manofactory
  • vybudovanie kiss‘n’ride miesta, kde rodičia môžu vysadiť svoje dieťa bez nutnosti zachádzať do Tbiliskej ulice. Kiss‘n’ride miesto prispieva k voľnejšiemu priestoru pred školou, deti môžu prejsť do areálu školy po bezpečnom chodníku bez toho, aby museli vstúpiť na cestu.
  • úprava predpolia základnej školy, ktorej súčasťou je zrušenie parkovania a asfalt art. V uvoľnenom priestore pribudol mlátový ostrov so stromami a lavičkami. Priechod pre chodcov cez Tbiliskú ulicu bol zdvihnutý na úroveň chodníka.
foto: Martin Grajcar/manofactory

Všetky realizované a navrhované zmeny pre Tbiliskú ulicu uvádzame v dokumente Plán Tbiliská pre deti.

 

Tiež vás môže zaujímať

Všetky aktivity Všetky aktivity
Bezpečné mesto

Bezpečné mesto

Aby mohli byť deti aktívne, potrebujú bezpečný priestor pre slobodný pohyb. Spoznaj aktivity, ktoré robíme pre bezpečnejšie ulice.

Zdravé mesto

Zdravé mesto

Zdravie detí ovplyvňuje prostredie, v ktorom sa pohybujú. Dôležitý je aj spôsob pohybu, a preto sa ich snažíme motivovať k novým návykom. Spoznaj, čo robíme pre zdravie detí.

Mesto, ktoré počúva

Mesto, ktoré počúva

Hlas detí je dôležitý. Chceme, aby deti mohli prejaviť svoj názor a prispievať k zlepšeniu svojho okolia, ale aj celého mesta. Spoznaj, ako deti počúvame.

Mesto, ktoré zapája

Mesto, ktoré zapája

V meste žijú deti s rôznymi potrebami. Chceme, aby mali rovnaké možnosti stať sa súčasťou mesta. Spoznaj, ako zapájame deti, ktoré so začlenením potrebujú pomôcť.

Bezpečné mesto

Bezpečné mesto

Aby mohli byť deti aktívne, potrebujú bezpečný priestor pre slobodný pohyb. Spoznaj aktivity, ktoré robíme pre bezpečnejšie ulice.

Zdravé mesto

Zdravé mesto

Zdravie detí ovplyvňuje prostredie, v ktorom sa pohybujú. Dôležitý je aj spôsob pohybu, a preto sa ich snažíme motivovať k novým návykom. Spoznaj, čo robíme pre zdravie detí.

Mesto, ktoré počúva

Mesto, ktoré počúva

Hlas detí je dôležitý. Chceme, aby deti mohli prejaviť svoj názor a prispievať k zlepšeniu svojho okolia, ale aj celého mesta. Spoznaj, ako deti počúvame.

Mesto, ktoré zapája

Mesto, ktoré zapája

V meste žijú deti s rôznymi potrebami. Chceme, aby mali rovnaké možnosti stať sa súčasťou mesta. Spoznaj, ako zapájame deti, ktoré so začlenením potrebujú pomôcť.

Prihlás sa na odber noviniek

    This site is registered on wpml.org as a development site.