Budovanie infraštruktúry

Neprehľadné križovatky či nedostatok bezpečných priechodov pre chodcov v okolí škôl predstavujú pre deti idúce na vyučovanie množstvo rizík. Z tohto dôvodu mnoho rodičov vozí svoje deti do školy autom, čím prispievajú k prehlbovaniu problému – priestoru pred školou dominujú každé ráno autá a vzduch je plný výfukových plynov.

Podporiť slobodu pohybu dokážeme zmenou dizajnu ulíc tak, aby boli bezpečné a prívetivé pre najmenších obyvateľov mesta. Nová infraštruktúra pomôže upokojiť a sprehľadniť dopravu v okolí škôl.

Ide najmä o tieto prvky:

 • osadenie upokojovacích prvkov dopravy (priebežný chodník, spomaľovače, šikany, zmenšenie polomeru zatáčania v zákrute),
 • zásahy s cieľom zlepšiť viditeľnosť detí na priechodoch pre chodcov (osvetlenie, priebežný chodník, obmedzenie parkovania pred priechodmi),
 • debarierizácia chodníkov.

Zlepšenie vieme dosiahnuť napríklad aj znížením maximálnej povolenej rýchlosti v úseku pred vstupom do školy či budovaním kiss’n’ride miest na rýchle a bezpečné vyloženie detí, ktoré nemôžu ísť do školy pešo.

Zmeny, ktoré navrhujeme, vychádzajú z dôkladnej analýzy celého prostredia v okolí škôl. Dáta získavame z dopravného mapovania rannej špičky, pozorovaní v teréne aj zo samotného participatívneho procesu, kedy do rozhodovania zapájame deti, rodičov, zamestnankyne a zamestnancov škôl.

Prehľad doposiaľ realizovaných úprav

Zoznam ulíc

ZŠ Tbiliská, Tbiliská ulica

 • Vybudovanie priebežného chodníka na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho prispelo k lepšej prehľadnosti v križovatke a chodcom poskytlo viac komfortu v pohybe.
foto: Martin Grajcar/manofactory
 • Vybudovanie stavebného prahu – vyvýšeného priechodu pred školou navádza vodičov k dodržiavaniu rýchlosti a uprednostňuje deti na priechode.
 • Vyhradenie priestoru na rýchle zastavenie, ktorý je označený „cik-cak“ čiarou. Tu môžu deti z áut vystúpiť a bezpečne po chodníku prejsť ku škole bez toho, aby auto zabočilo do Tbiliskej ulice. Tým sa odbremenila komunikácia priamo pred budovou školy.
 • Úprava predpolia základnej školy, ktorej súčasťou je zrušenie parkovania a asfalt art. V uvoľnenom priestore pribudol mlátový ostrov so stromami a lavičkami. Priechod pre chodcov cez Tbiliskú ulicu bol zdvihnutý na úroveň chodníka.
foto: Martin Grajcar/manofactory

Všetky realizované a navrhované zmeny pre Tbiliskú ulicu uvádzame v dokumente Plán Tbiliská pre deti.

ZŠ Vazovova, Vazovova ulica

 • Vybudovanie nového priechodu pre chodcov so stredovým ostrovčekom skrátilo cestu cez Mýtnu ulicu chodcom, ktorí museli zachádzať až k semaforu za križovatkou.
 • Vyhradenie miest na zastavenie v blízkosti križovatky Mýtna s Vazovovou a pred školou umožnilo rodičom zastaviť, aby deti vedeli bezpečne vystúpiť z auta a pokračovať do školy po chodníku.
 • Vyhradenie miest na krátkodobé státie na Slovanskej ulici, kde môžu rodičia zaparkovať na 5 miestach na 10 minút ráno, ak potrebujú dieťa odprevadiť až k bráne školy.

ZŠ Nevädzova, Nevädzová ulica

 • Vyhradenie miest na krátkodobé státie na Nevädzovej ulici, kde môžu rodičia zaparkovať na 5 miestach na 10 minút počas školského vyučovania (7:00-16:00), ak potrebujú dieťa odprevadiť až k bráne školy.
 • Vybudovanie kruhového objazdu pomohlo autám, ktoré sa potrebujú ráno otočiť potom, čo ich dieťa vystúpi z auta. Pôvodne autá zachádzali do slepej ulice a točili sa priamo pri bráne školy.
 • Školská ulica od 7:30 – 8:00 uzavrela slepý úsek Nevädzovej ulice v rannom čase, kedy tadiaľ prechádza najviac žiakov a žiačiek do školy.
foto: Marek Velček
 • Bezpečné miesto na čakanie pre deti – pred bránou do školy vzniklo miesto, kde predtým parkovali autá a nebolo možné tu príjemne počkať na rodičov. Teraz je miesto zvýraznené maľbou tzv. asfaltartu, tak ako aj chodník do školy, ktorý spríjemňuje deťom cestu.

ZŠ Za kasárňou, ulica Za kasárňou

 • Vybudovanie priebežného chodníka na križovatke ulíc Vajnorská a Za kasárňou.

ZŠ Budatínska, Budatínska ulica

 • Vybudovanie priebežného chodníka na križovatke hlavnej ulice Budatínska a ceste vedúcej ku škole.

Tiež vás môže zaujímať

Všetky aktivity Všetky aktivity
Bezpečné mesto

Bezpečné mesto

Aby mohli byť deti aktívne, potrebujú bezpečný priestor pre slobodný pohyb. Spoznaj aktivity, ktoré robíme pre bezpečnejšie ulice.

Zdravé mesto

Zdravé mesto

Zdravie detí ovplyvňuje prostredie, v ktorom sa pohybujú. Dôležitý je aj spôsob pohybu, a preto sa ich snažíme motivovať k novým návykom. Spoznaj, čo robíme pre zdravie detí.

Mesto, ktoré počúva

Mesto, ktoré počúva

Hlas detí je dôležitý. Chceme, aby deti mohli prejaviť svoj názor a prispievať k zlepšeniu svojho okolia, ale aj celého mesta. Spoznaj, ako deti počúvame.

Mesto, ktoré zapája

Mesto, ktoré zapája

V meste žijú deti s rôznymi potrebami. Chceme, aby mali rovnaké možnosti stať sa súčasťou mesta. Spoznaj, ako zapájame deti, ktoré so začlenením potrebujú pomôcť.

Bezpečné mesto

Bezpečné mesto

Aby mohli byť deti aktívne, potrebujú bezpečný priestor pre slobodný pohyb. Spoznaj aktivity, ktoré robíme pre bezpečnejšie ulice.

Zdravé mesto

Zdravé mesto

Zdravie detí ovplyvňuje prostredie, v ktorom sa pohybujú. Dôležitý je aj spôsob pohybu, a preto sa ich snažíme motivovať k novým návykom. Spoznaj, čo robíme pre zdravie detí.

Mesto, ktoré počúva

Mesto, ktoré počúva

Hlas detí je dôležitý. Chceme, aby deti mohli prejaviť svoj názor a prispievať k zlepšeniu svojho okolia, ale aj celého mesta. Spoznaj, ako deti počúvame.

Mesto, ktoré zapája

Mesto, ktoré zapája

V meste žijú deti s rôznymi potrebami. Chceme, aby mali rovnaké možnosti stať sa súčasťou mesta. Spoznaj, ako zapájame deti, ktoré so začlenením potrebujú pomôcť.

Prihlás sa na odber noviniek

  This site is registered on wpml.org as a development site.