Počas samitu Start with Children pripravujeme partnerskú Ulicu na hranie

Na partnerskej Ulici na hranie nájdete aj organizácie, ktoré sa venujú podpore aktívnej mobility, pohybu a hry vonku.

Ulica na hranie vznikne na Klobučníckej a Nedbalovej ulici, jej súčasťou budú tiež organizácie Pěšky městem z Prahy (ČR), Qendra Marrëdhënie z Tirany (Albánsko), Škograd z Belehradu (Srbsko), Znepokojené matky z Bratislavy (SR), AMAT z Milána (Taliansko), Cyklokoalíciu z Bratislavy (SR), Technická Univezita v Meníchove (Nemecko), SET z Mníchova (Nemecko), GDCI z USA, Filter Café Filtre Ateliér z Bruselu (Belgicko) a Superpool z Istanbulu (Turecko).

Na programe sa taktiež spolupodieľa Spojená škola sv. Uršule a Súkromná základná umelecká škola Osloboditeľská 27, ktoré sídlia na Nedbalovej ulici a Vzdelávacia skupina uEda zo Stupavy.

Dočasné dopravné obmedzenia

Po dobu susedského festivalu budú platiť dočasné obmedzenia. Bude uzatvorená časť ulice Klobučnícka a Nedbalova, ktorá je v blízkosti Starej tržnice. V tomto čase bude v Starej tržnici prebiehať Summit Start with Children, ktorého cielom je vzdelávat o téme ako vytvárat mestá pre budúce generácie. V čase medzi 9:00 — 20:00 bude vylúčený vjazd a parkovanie v tomto úseku.

Partnerské organizácie

Mesto pre deti

V projekte Mesto pre deti vytvárame bezpečné, inkluzívne a fungujúce prostredie, ktoré umožní deťom voľne sa pohybovať a hrať v meste. Cieľom je tiež budovanie komunít, podpora nezávislej mobility detí, ktorá dokáže nielen znížiť riziko psychologických problémov, ale vie byť aj prostriedkom na sociálne začlenenie.

Qendra Marrëdhënie (Relationship Center)

Qendra Marrëdhënie je nezisková urbanistická a výskumná skupina so sídlom v albánskej Tirane. Pomáha miestnym samosprávam budovať prostredie pre zdravšie a prosperujúce detstvo. V snahe dosiahnuť lepšie zdravotné výsledky malých detí a ich opatrovateľov poskytuje technickú pomoc a dizajnérske služby miestnym samosprávam, ako aj susedským inštitúciám, ako sú rady rodičov, študentské samosprávy, výbory obyvateľov a iné združenia organizované na základe rovnosti a verejného zabezpečenia blahobytu.

Pěšky Městem

Všetci ľudia sa narodili ako chodci a je prirodzené pohybovať sa pešo. Keďže je chôdza taká bežná, nevenuje sa jej toľko pozornosti, koľko by si zaslúžila. Iniciatíva Pěšky Městem dáva hlas chodcom. Pomáhame vytvárať bezpečné prostredie pre chodcov a upravovať verejné priestranstvá tak, aby vyzývali ľudí k prechádzaniu a zastavovaniu sa. Snažíme sa do nášho úsilia o premenu mesta zapojiť viac obyvateľov a občianskych združení. Sledujeme kvalitu ovzdušia v Prahe a podporujeme výsadbu zelene v uliciach.

Choďte s nami do školy pešo! Je to skvelá príležitosť na pohyb, rozhovor, stretnutie alebo zážitok. Školy, triedy a rodičia sa môžu zapojiť do našej tradičnej jesennej výzvy. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť počet detí, ktoré pravidelne chodia do školy pešo. Vyskúšajte to a zistite, že chodiť do školy pešo, na bicykli alebo na kolobežke je zábavné, príjemné a možno jednoduchšie, ako ste si mysleli. Zúčastnené školy organizujú dni chôdze do školy s využitím nášho praktického manuálu Chôdza do školy. Je jazda autom jediným spôsobom, ako sa môžete dostať do školy? Nevadí – stačí zaparkovať auto 5 až 10 minút od školy a prechádzka je vaša.

Škograd

Škograd je kolektív založený na participatívnom akčnom výskume z Belehradu (Srbsko), ktorý sa usiluje o odstránenie štrukturálnej diskriminácie marginalizovaných detí z mestskej periférie Belehradu a ďalších miest.

Tím spája odborníkov z oblasti psychológie, pedagogiky, umenia, dizajnu, architektúry a urbanistických štúdií. Prostredníctvom postdisciplinárnej práce sa kreatívne zapájame do mestských koprodukčných postupov s marginalizovanými komunitami, ktoré prejavujú potenciál pozitívne ovplyvniť kvalitu života v meste.

AMAT

AMAT, Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (Agentúra pre mobilitu, životné prostredie a územie), je vysoko špecializovaný odborný vedecký orgán, ktorého 100 % vlastníkom je mesto Miláno a ktorý podporuje mesto v oblasti plánov, programov, opatrení a monitorovania. AMAT ponúka odborné znalosti v oblasti ekologického a mestského plánovania, udržateľnej mobility, verejnej dopravy a bezpečnosti cestnej premávky, hospodárenia s environmentálnymi zdrojmi a odpadmi, ekologického obstarávania, prechodu na životné prostredie, energetiky a klímy. Podieľa sa na vypracovaní hlavných nástrojov mestského plánovania, ako je plán územnej samosprávy, mestský plán udržateľnej mobility, akčný plán udržateľnej energie, plán pre ovzdušie a klímu.

Piazze Aperte

Od roku 2018 mesto Miláno vypracovalo inovatívny program obnovy a zveľaďovania verejných priestorov prostredníctvom taktického urbanizmu, s názvom Piazze Aperte. Program podporovaný mestom Miláno, ktorý vyvinula spoločnosť AMAT v spolupráci s Bloomberg Associates a Global Designing Cities Initiative, sa sústreďuje na regeneráciu miest a udržateľnú mobilitu, najmä v okolí škôl.

TU Munich, Chair of Urban Structure and Transport Planning

Na Katedre urbanistiky a dopravného plánovania sa v rámci výučby, výskumu a praxe venujeme nasledujúcim činnostiam:

  • skúmanie hnacích síl zmien v správaní jednotlivcov v oblasti mobility prostredníctvom rozvoja integrovaných stratégií využitia územia a dopravy pre všetky druhy dopravy v rôznych priestorových mierkach v metropolitných regiónoch
  • vývoj nástrojov dostupnosti a metód modelovania systémov, ktoré odrážajú priestorovú a časovú dynamiku s cieľom navrhovať a posudzovať koncepcie udržateľnej mobility
  • prispievanie k zlepšeniu plánovacích nástrojov a riadiacich procesov s cieľom umožniť verejným a súkromným zainteresovaným stranám uvedomiť si rôzne vplyvy ich príslušných rozhodnutí.

Riešenia v oblasti mobility realizujeme priamo na mieste, a to vypracovaním udržateľných politík, konzultáciami s verejnými a súkromnými subjektmi s rozhodovacími právomocami, organizovaním konferencií a koordinovaním podujatí a seminárov ako jednotnej platformy na výmenu nápadov a informácií.

Street Experiments Tool (SET)

SET podporuje mestá, organizácie a spoločnosť pri experimentovaní so zmenami, ktoré chcú vidieť vo svojich uliciach. Pevne veria, že naše ulice by mali byť multifunkčné a flexibilné, mali by podporovať aktívny životný štýl s cieľom vytvoriť mestá, v ktorých sa bude lepšie žiť, ktoré budú udržateľné a odolné. SET vníma experimenty na uliciach ako nástroj plánovania, ktorý mestám ponúka rýchle, kreatívne a nákladovo efektívne riešenia súčasných výziev v oblasti mobility a verejnej sféry s cieľom vytvoriť dlhodobé vízie.

Cyklokoalícia

Cyklokoalícia bola založená v roku 2011 ako nezisková organizácia, ktorá propaguje cyklistiku a chôdzu ako klimaticky neutrálne spôsoby dopravy a nástroje na zlepšenie kvality života v mestách a obciach na Slovensku. V priebehu viac ako 13 rokov sa stala najväčšou a najaktívnejšou odbornou mimovládnou organizáciou na podporu udržateľnej mobility v krajine. Ovplyvnila viaceré národné politiky vrátane zákona o cestnej premávke či mechanizmov financovania udržateľnej mobility, ako aj mnohé miestne a regionálne politiky. Už niekoľko rokov organizuje vzdelávacie programy, semináre a konferencie pre orgány verejnej správy zamerané na podporu udržateľnej mobility. Cyklokoalícia je členom Európskej cyklistickej federácie.

Čo robí Cyklokoalícia pre deti? V Cyklokoalícii veríme, že znižovanie závislosti našej spoločnosti od áut vytvára lepší svet aj pre deti. Realizujeme však aj konkrétne aktivity zamerané na mobilitu detí – s vlajkovou loďou kampane Do školy na bicykli, do ktorej sa v roku 2022 zapojilo 360 škôl s viac ako 70-tisíc žiakmi. Pripravili sme tiež školské plány mobility pre školy v celej krajine a viaceré vzdelávacie materiály o mobilite pre deti. Jedným z projektov zameraných na rodiny je bezplatná požičovňa nákladných bicyklov v Bratislave, ktorá im umožňuje vyskúšať si bicykel na prepravu detí.

Znepokojené matky

Znepokojené matky sú občianske združenie a iniciatíva, ktorá upozorňuje na potrebu riešiť klimatickú krízu. Upozorňujú na klimatickú krízu a stratu biodiverzity pretože ohrozujú budúcnosť našich detí. Aktuálne sa venujú kampaniam #KLÍMA ŤA POTREBUJE, CHCEME VLAKY NA JEDNOTKU! či PODPORTE SILNÝ KLIMATICKÝ ZÁKON!.

Global Designing Cities Initiative

GDCI je tím dizajnérov, plánovačov a urbanistických stratégov, ktorí sa snažia zmeniť predstavu o uliciach ako o miestach pre ľudí a formovať mestá, ktoré sú bezpečné, zdravé, dostupné a spravodlivé pre všetkých. Základom našej práce sú stratégie a osvedčené postupy uvedené v našej Globálnej príručke dizajnu ulíc, ktoré sa uplatňujú v mestách po celom svete a pomáhajú aktualizovať politiky, budovať miestne kapacity, realizovať a vyhodnocovať projekty a zvyšovať ich vplyv.

Iniciatívu Global Designing Cities Initiative (GDCI), ktorá bola pôvodne programom NACTO, založila v roku 2014 Janette Sadik-Khan a pôsobí pod vedením riaditeľky Skye Duncan.

Filter Cafe Filtre

Ateliér Filter Café Filtré vyrástol z občianskeho hnutia Filter Café Filtré a dal si za cieľ vytvoriť konkrétne riešenia a priestorové vízie budúcnosti prostredníctvom dizajnérskeho výskumu, ktorého cieľom je lepšia kvalita ovzdušia, bezpečnosť na cestách, mestá vhodnejšie pre život a deti.

Superpool

Superpool je medzinárodná architektonická kancelária so sídlom v tureckom Istanbule. Založili ju v roku 2006 jej dvaja partneri Selva Gürdoğan a Gregers Tang Thomsen, ktorí sa v roku 2003 stretli v ateliéri Rema Koolhaasa Office for Metropolitan Architecture (OMA), kde pracovali až do založenia Superpoolu. V roku 2012 bola spoločnosť Superpool pozvaná k účasti na súťaži Audi Urban Future Award (2012), ktorej cieľom bolo preskúmať mobilitu v Istanbule v roku 2030. Superpool sa podieľal na tvorbe knihy Mapping Istanbul, snímky Istanbulu v roku 2009, ktorá umiestňuje mesto do globálneho kontextu svetových globálnych miest, ako aj jeho vzťah k regiónu, krajine a Istanbulu samotnému.

Prihlás sa na odber noviniek

    This site is registered on wpml.org as a development site.