Dopravné zmeny na Mudroňovej ulici vytvoria bezpečnejší a príjemnejší verejný priestor

V rámci projektu Mesto pre deti meníme verejný priestor a ulice v okolí Základnej školy na Mudroňovej ulici na bezpečnejší priestor. V spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Staré Mesto upravujeme dopravný režim a frekventovanú križovatku na Mudroňovej tak, aby sme upokojili premávku, sprehľadnili dopravnú situáciu a zvýšili bezpečie najmä detí prichádzajúcich do školy pešo. 

Cieľom úprav je zvýšiť bezpečnosť detí dochádzajúcich do školy pešo. Keďže v tomto susedstve a do tejto školy prichádza mimoriadne veľa detí autami, ich parkovanie a dočasné odstavovanie spôsobovalo nebezpečné situácie.  

Navrhnuté riešenie dočasného režimu je testovacou fázou projektu – zmeny sú realizované iba ako dopravné značenie, ktoré sa dá jednoducho a lacno upravovať. Zistenia z testovacieho režimu pomôžu vytvoriť jasné zadanie pre stavebnú rekonštrukciu priestoru. 

Zmeny sú orientované na zvýšenie bezpečnosti peších, zároveň však vytvárajú alternatívy pre deti a ich rodičov prichádzajúcich do školy autami. Bezpečnosť chodcov zvýšia spomaľovacie vankúše a zóna s najvyššou povolenou rýchlosťou jazdy 30 km/h. Pre rodičov, ktorí svoje deti do školy vozia, sme vytvorili drop-off zóny na krátke zastavenie a vyloženie detí. Pre rodičov, ktorí odprevádzajú menšie deti, sme na Myjavskej ulici vytvorili zónu s miestami na 10-minútové krátkodobé státie v dňoch školského vyučovania v čase 07:00 – 08:00 a 14:00 – 17:00. V ostatných časoch slúžia tieto miesta rezidentom.  

Významnou zmenou je plánované obmedzenie tranzitu cez ulicu SLávičie údolie v čase ranného príchodu detí do školy 7:30 – 8:00. Veľké množstvo vozidiel prichádzajúcich z Mudroňovej dnes znižuje viditeľnosť a prehľadnosť tejto križovatky – stretávajú sa tu tri ulice, v ktorých ústí prechádzajú deti a zároveň parkujú vozidlá. Od 2. októbra bude vjazd do Slávičieho údolia z Mudroňovej zakázaný na ranných 30 minút. 

Dočasné riešenie prinesie aj nový peší priestor so zeleňou a sedením pred hotelom Albrecht. V priestore križovatky pribudli stĺpiky eliminujúce dopravný chaos, ktorý tu v minulosti vznikal pri rannom zvoze detí do školy. Zásahom zároveň došlo k rozšíreniu plochy venovanej chodcom. Novovymedzený priestor následne oživil asfalt art, kvetináče s rastlinami, lavičky, tabuľa na kreslenie, čo vychádza z požiadavky samotných detí z neďalekej základnej školy, s ktorými sme robili participáciu.  

Zmeny sú založené na dátach zozbieraných v teréne počas mapovania dopravnej situácie a prostredníctvom dotazníkov a podnetov.  

Zmenám predchádzal komplexný participatívny proces a socio-priestorová analýza, na ktorých Metropolitný inštitút Bratislavy pracoval od začiatku roka 2023. V rámci socio-priestorovej analýzy sme uskutočnili monitoring, ktorého cieľom bolo zmapovanie dopravnej situácie, identifikovanie kritických miest v rannej špičke a získanie ucelených informácií o celkovom pohybe okolo školy. Na základe týchto mapovaní sme získali súbor dát, ktorý bol jedným z podkladov pre vytvorenie projektovej dokumentácie POD (projektu organizácie dopravy).   

Taktiež sme zbierali dáta priamo od rodičov prostredníctvom dotazníkov, v ktorých až 55 % rodičov deklarovalo, že nepovažujú dopravnú situáciu v okolí školy za bezpečnú.  

Križovatka Mudroňova -Slávičie údolie je ráno katastrofa. Veľmi pozitívne vnímam, že na priechodoch hliadkujú a riadi dopravu mestká polícia. Ak tam náhodou nie sú, tak je to hneď vidieť – zhoršenie situácie. – rodič dieťaťa navštevujúceho ZŠ Mudroňova.

Rýchlo jazdiace autá po Mudroňovej ulici sú problém. Keď beriem do úvahy širšie okolie, v našom prípade Slávičie údolie, niektoré chodníky sú úplne zablokované odstavenými autami. Malé dieťa cez auto nevidí, musí vojsť do vozovky. Niekde napr. chýba časť chodníka (roh Slávičieho údolia smerom na Bartókovú)… Deti by každopádne v tomto prípade mali mať možnosť ísť z domu do školy po chodníku a nie kľučkovať pomedzi zaparkované autá. rodič dieťaťa navštevujúceho ZŠ Mudroňova.

Približne polovica rodičov, ktorí odprevádzajú svoje deti do školy autom tiež deklarovala, že by svoje dopravné správanie zmenili v prípade zlepšenia dopravnej situácie. 

Následne sme návrh prezentovali na dopravnej komisii v Starom Meste, rezidentom a rodičom v júni 2023. V blízkej dobe plánujeme aj ďalšie stretnutia s rodičmi a rezidentmi, od ktorých zbierame podnety. 

Tieto zmeny zatiaľ nie sú trvalé. Ide o testovací režim, počas ktorého naďalej monitorujeme dopravnú situáciu a zbierame ďalšie informácie. Počas skúšobného obdobia testujeme tiež funkčnosť týchto riešení. Ak sa tieto dočasné úpravy ulíc či križovatiek osvedčia, dôjde k realizácii trvalých úprav a stavebnej rekonštrukcii. 

Po spustení testovacieho mesiaca zákazu odbočky do Slávičieho údolia bude prebiehať dopravné mapovanie – zber objektívnych dát o tom, či sa v okolí ZŠ Mudroňova zlepšila bezpečnosť a podmienky na aktívny moblitu – teda pešiu cestu do školy. Zároveň budeme aktívne hľadať možnosti, ako vyhovieť požiadavkám na objem dočasných parkovacích miest pre rodičov využívajúcich na dovoz a odvoz detí autá. 

Nenašli ste v článku odpoveď na svoju otázku? Prečítajte si sekciu najčastejších otázok a odpovedí.

O projekte

Cieľom projektu Mesto pre deti je zvyšovať bezpečnosť v okolí škôl, vytvárať inkluzívne prostredie priateľské ku všetkým deťom, redukovať dopravné zápchy aj zvýšený smog a podporiť slobodný pohyb detí v meste. Iniciatíva reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Projekt zahŕňa spoluprácu so školami pri vypracúvaní plánov mobility, zavádzanie opatrení na zvýšenie bezpečnosti chodcov a chodkýň, podporu hry vonku či vytváranie atraktívnych a funkčných verejných priestorov. Cieľom je tiež budovanie komunít, podpora nezávislej mobility detí, ktorá dokáže nielen znížiť riziko psychických problémov, ale vie byť aj prostriedkom na sociálne začlenenie. Projekt organizuje Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a organizáciou UNICEF. 

Prihlás sa na odber noviniek

    This site is registered on wpml.org as a development site.