Cesta do školy po Nevädzovej je pre deti aj dospelých bezpečnejšia

Bezprostredné okolie školy sa ráno na krátky čas, kedy deti prichádzajú do školy, od 1. júna 2023 mení na pešiu a cyklistickú zónu. Začíname testovať nový dopravný režim, ktorý pomôže k zdravšiemu a pohodovejšiemu príchodu detí do školy. 

Ranný zvoz detí autami do školy na Nevädzovej ulici dlhodobo sprevádzal chaos. Desiatky áut sa snažili dostať cez slepú ulicu čo najbližšie pred vchod školy, otočiť sa a odísť. Denne tu vznikali kolízne situácie, kedy autá chaoticky cúvali pomedzi kráčajúce deti. Mnohé deti pritom rodičia vozia do školy z blízkeho okolia. Ukázal to aj dotazníkový prieskum, v ktorom až 72 % rodičov uviedlo, že ich deti bývajú do 10 minút od školy.

Preto v pracovné dni počas školského roka obmedzujeme vjazd pre autá na 30 minút od 7:30 do 8:00. V tomto čase je možné priviezť deti do školy po križovatku so Sedmokráskovou. Pred ňou je vyznačená drop-off zóna na rýchle vyloženie detí pre tých rodičov, ktorí potrebujú aj naďalej voziť svoje deti autom zo vzdialenejších častí mesta. Od drop-off zóny vedie bezpečný priechod pre chodcov smerujúci k pešiemu chodníku, ktorý pokračuje ku vstupu do školy. Na križovatke pribudol kruhový objazd, aby sa vodiči mohli bezpečne otočiť a plynulo pokračovať v jazde

O takýto režim ulice prejavilo v dotazníkovom prieskume záujem až 78 % rodičov, ktorých deti navštevujú ZŠ Nevädzová.

Na ZŠ Nevädzová

72% rodičov deklaruje, že deti bývajú do 10 minút od školy

89% rodičov by ocenilo riešenie bezpečnej drop off zóny 

91% rodičov by ocenilo opatrenia ako rozšírenie chodníkov či vylepšenia priechodov 

78% rodičov by ocenilo nový dopravný režim na Nevädzovej ulici pre zvýšenie bezpečnosti

35% spomedzi 11 ročných detí chodí do školy s dospelým

Zdroj dát: Dotazníkový prieskum s rodičmi na ZŠ Nevädzová, MIB, 2023

Nový režim ulice sa testuje počas júna 2023, kedy Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s dopravnými inžiniermi situáciu denne monitoruje a následne zmeny vyhodnotí.

V blízkosti ZŠ Nevädzová vzniknú tri nové bezpečné miesta:

A. Drop-off zóna na rýchle vyloženie detí 

Na Nevädzovej ulici vznikne drop off zóna pre návštevníkov a návštevníčky školy. Na nej bude možné v čase od 7:00 do 16:00 krátke zastavenie a vyloženie detí, pribudnú tiež bezpečné priechody pre chodcov a nový kruhový objazd slúžiaci na otáčanie áut. Pri vjazde do kruhového objazdu je potrebné spomaliť tak, aby ste svojou jazdou neohrozili chodcov a chodkyne na chodníku pri otáčaní. 

B. Vstup do školy bez áut 

V bezprostrednej blízkosti pred školou vznikne zóna iba pre peší pohyb. Do tejto zóny pribudne hravý mobiliár, ktorý spríjemní pobytovú kvalitu priestoru pre deti. Z tejto pešej zóny sa deti, ale aj návštevníci a návštevníčky školy, môžu bezpečne dostať na pešie chodníky po oboch stranách Nevädzovej ulice. V pracovné dni bude navyše v čase od 7:30 do 8:00 na vyznačenej svetložltej ploche zákaz vjazdu. Okrem toho pri vstupe do školy pribudne 5 parkovacích miest pre vyzdvihnutie detí od 13:00 do 17:00 hodiny. 

 C. Bezpečnejší vstup z Nezábudkovej ulice

Vstup z Nezábudkovej ulice bude doplnený o bezpečnú zónu pre peších, značené parkovanie, spomaľovací prvok a školskú zónu zdieľanej komunikácie pre autá a peších.

Ako funguje drop-off zóna v praxi? Pozrite si naše video.

Koncept školských ulíc je v zahraničí bežný

Koncept školských ulíc nájdeme v rôznych mestách po celom svete. Ich cieľom je zabezpečiť bezpečný pohyb žiakov počas cesty do školy a povzbudiť deti a rodičov ku peším cestám do školy. Na školských uliciach môžu platiť obmedzenia rýchlosti a mnohokrát sa vo vyhradených časoch upravuje doprava tak, aby mali žiaci vytvorené čo najlepšie podmienky pre bezpečný pohyb. Zaujímavosťou je, že školské ulice v rôznych mestách fungujú odlišne. Napríklad v Prahe nájdeme školské ulice, ktoré sa každé ráno uzatvoria pre autá na 30 minút prípadne 60 minút, ak sa v danej lokalite nachádza napríklad materská škôlka. V Paríži zas nájdeme školské ulice, ktoré sa stali permanentne pešími.

MIB na celomestskom projekte Mesto pre deti spolupracuje aj s externými expertmi a expertkami na dopravu, kvalitu ovzdušia či funkčný urbanizmus. Napríklad autorom dopravného riešenia je  dopravný expert Květoslav Syrový, ktorý je autorom mnohých úspešných projektov upokojovania dopravy, vrátane školských ulíc v Prahe. Ďalším z odborníkov je architekt Simon Battisti, ktorý absolvoval Harvardskú školu dizajnu a vďaka Fulbrightovmu grantu začal v roku 2017 pre Tiranu v Albánsku pracovať na upokojovaní dopravy okolo škôl. Dnes radí aj Bratislave v tom, ako premeniť okolie škôl na bezpečný priestor pre najmenších. Testovanie režimu školskej ulice je súčasťou projektu Mesto pre deti.

Prihlás sa na odber noviniek

    This site is registered on wpml.org as a development site.